زیباست

ولی تلخ می خندد

"بهار"

زنیست

که به عشق یک گل

تمام فصل های پشت سرش را خراب کرده

 

 

+ گاهی فکر می کنم این شکوفه ها به کشتار آن همه برگ نمی ارزید

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید