از هر کسی می نویسی

خون از زخم های من راه می افتد

دشمن که نیستیم

بیا و اینبار شعرت را

درست وسط قلبم شلیک کن!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید