فرقی نمی کند

لباس سفید بپوشیم

                      یا لباس سیاه

تعفن خاطرات را

       هیچ اتفاقی نمی پوساند

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید