باید از این قاب بیرون می زدیم

باید

بدون لبخند

از کنار هم رد می شدیم

این عکس

برای هر دوی ما

زیادی کوچک بود

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید