کر نشدی

سقوطِ سنگ

تا ته دره

      به گوشت نمی رسد !

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید