زیر یک باران بودیم

که حالِ امروزم پریشانیست

خدا رحم کرد

زیر یک چتر نبودیم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید