هرچقدر هم زندگی نکرده باشیم

شناسنامه

همیشه حرف آخر را می زند

 

 

+ من هر لحظه ممکن است سی ساله شوم و مسلما

   چیزی که خیلی سخت است سی ساله شدنم نیست

    اینگونه سی ساله شدنم است ...

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید