همه ی خاطره هایی که کاشتیم

با همان دست ها

              قطع می کنیم

جنگل ها هم

یک روز از درخت ها خسته می شوند

و گاهی زندگی

         درست از آخرِ مرگ شروع می شود

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید