مگر بهار

چیزی جز جبران پاییز است؟

بهای برگ هایم را

               با شکوفه هایش می دهد

انگار نمی داند

       من تمام زندگی ام را

                            به باد دادم

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید