لب های نیمه بازت

تصمیم بوسه است

یا شکست سکوت؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید