در زندان که متولد شوی

از آزادی می ترسی

 

+ ما بدون دادگاه به بند دنیا اضافه شدیم ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید