نگذار این چشم های زبان بسته

لب تشنه بمیرند

قبل از رفتن

یک جرعه نگاه

               مهمانم کن

 

/ 0 نظر / 10 بازدید