آسمانی گرفته ام

که هیچ سهمی از باران ندارم

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
fanos

[گل]

شین

ای انتخاب ِ اشتباه...!