بدبختی ها مال دیروز است

هیچکس

بعد از بیدارشدن

نگاه های دخترک گل فروش را

به یاد نمی آورد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید