یک نفر دوست داشتنم را زنده زنده خورد

این آدم های اهلی با چشم های مهربان، با دست های نرم و حرف های گرم خطرناک

تر از آدم های وحشی اند!

اینها با دندان هایی که تیز نیستند "دوست داشتنت" را طوری می خورند که معتاد

شوی به درد لذت بخشِ کنده شدن چیزی از وجودت ...

 

 

+ از هر کسی می نویسی

   خون از زخم های من راه می افتد

   دشمن که نیستیم

   بیا و اینبار شعرت را

   درست وسط قلبم شلیک کن

 

/ 0 نظر / 12 بازدید