خانه همین خانه است

خیابان همان خیابان

اشکِ من و لبخندِ تو 

از تفاوت پنجره هاست

 

+ خانه اش

   وقت غروب

        روشن می شد

   خورشید

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید