شعرهات

بی گدار به آب نزد

حرف که فصل خاصی ندارد

جنگ که باشد

هیچ دشمنی نمی پرسد:

شکوفه های شما تحمل بمباران دارند؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید