می شود

یک روز

در حمامی

تختی

جایی

با التفاتِ

تیغی

قرصی

طنابی

از اسارت خاک رها شد

ولی بند عشق تو پاره شدنی نیست

 

/ 0 نظر / 2 بازدید