یکی بود

یکی رفت

تا وسطِ قصه های مادربزرگ

یک کلمه بزرگ شوم

یک دنیا پیر ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید