تا هنوز زنده ام، بیا با هم آغوشت را مرور کنیم ....

 

به آغوشت که نرسیدم

فقط بگو

چقدر از طول دست هایم کم کنم

به محیط آغوشت می رسم؟

 

 

------

 

 

آغوش تو

      هوسِ آرامشِ ابدیست

 دیگر برای مردن

              دلیل محکمتری لازم نیست

  

 

 ------

 

 

آخر دنیا که می گویند

همینجاست

درست یک بوسه مانده به  آرامش

میان ِآغوشی که

تمام خاطره ها را به یادم می آورد!

 

 

 

دوست داشتن مرضِ لاعلاجیست که به جان هر کسی ممکن است بیافتد !

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید