چقدر شبیهند

کابوس من

     و رویای تو

                  "یک نفر می رود

                        و دیگر نمی آید"

 

/ 0 نظر / 5 بازدید