این چه رفتنیست

که تا دست به قلم می شوم

                                  می آیی؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید