می پرید

از این شاخه

به آن شاخه

انگار نمی دانست

                       "باران همه جا می بارد"

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید