شاید زندگی

از دست کشیدنِ مفصل های آفتابگردان

         از خورشید

             شروع شود

و مرگ همان دویدن های بی سرانجام

                                         در پیِ نور باشد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید