نتاب

تا مجبور به درو کردن جوانه ها نشوی

/ 1 نظر / 4 بازدید
مسیح

بگذار سایه باشی سایه بهتر است.... فقط برای من...