اگر نمیرفتی

دنیا

قد یک پنجره نمی شد

و تو

قد یک دنیا ...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید