یعنی می شود یک روز

فاصله ی یخی

با یک آغوشِ داغ داغ

آب شود؟

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
امیر

lda,n..........................