بوسه هایم را در خیالم می کارم

شاید یک روز

بر لب هایت

       نشاء کنم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید