سیاه بخت شدنم

تقصیر کسی نیست

من با یک چتر

خودم را از خوشبختی محروم کردم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید