من از عاشق تو بودن آنگونه زنده ام که تو از نفس کشیدن  ...

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید