مرزهایت

هنوز ادامه دارند

و من سربازی که هر روز صبح

به جنگ می روم

و شب

      از مرگ بر می گردم

 

 

 

+ پشت پنجره های بسته

     خیابان

        همیشه تکرار می شود

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید