چشمت که بدنبالِ آسمان باشد

زمین دیگر جای محکمی نیست

 

 

+ من عاشقِ آسمانم، زمین عاشقِ من ... همیشه معلقم !

 

/ 0 نظر / 5 بازدید