باران حرف های نگفته ی من بود ...

 

 

تنها راهِ رسیدن به چشم های تو

                                     باران بود  

 

***   

 

 

عاشق کویر که باشی

   زیر باران خیس نمی شوی

 

 

 ***

 

 

باران می آید

       چشم هایت را ببیند

                              برود

 

***

 

با تو می شود

با چشم های خیس

ساعت ها قدم زد

تو برای من حکم باران را داری

 

/ 0 نظر / 10 بازدید