چاره ای نیست

جز نرسیدن

از بین این همه شعر

تو فاصله را حفظ کردی

 

 

 

+  قد کشیدنم

    چه فرقی می کند

    همیشه دستم به سوی شاخه ای دراز شد

    که نمی رسید!

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید