زندگی

بی تو

شبیه گرهِ کوریست

که نه قصدِ باز شدن دارد

نه خیالِ دیدن واقعیت

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید