نگاه کن

به این همه پوچی

به فاصله ی خانه ها، شهرها، کشورها

جهان

پر از جای خالی توست

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید