واژه ها

خیس

کاغذ

می لرزد

نوشته هایم

صدای گریه می دهند

چشم هایم ولی به روی خودش نمی آورد

 

/ 0 نظر / 8 بازدید