بوسه، هوس یا خودکشی

فرقی نمی کند

بهانه بهانه است

و ما برای عاشق شدنِ دوباره

گاهی به این عذاب وجدان نیاز داریم

 

 

***

 

 

در آغوش غریبه

به دردناک ترین شکل ممکن

                       خودکشی می کنم

وگرنه کدام عشق عشق را جبران می کند؟

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید