مثلِ تکه سنگی کف رودخانه

نه آنقدر بزرگم که راهت را ببندم

نه آنقدر کوچکم که بدنبالت بیایم

باید عبور کنی

تا من تمام شوم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید