همیشه یک جاهایی

تمام بافته ات

آنچنان در می رود

که تو می مانی

و یک گرهِ کور

و مرورِ اجباری رج به رجِ زندگی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید