هر مسیری یک اوج دارد

مثل بهترین جای عاشقی

که یک قدم مانده به رسیدن است 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید