تو مدام در خیالم می چرخی

من گیج می خورم

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
م.قلم سیاه

درود انقدر میچرخم که دیگر چرخ گردون روزگار بگوید بایستد حق باتوست مرگ بوی خوشی دارد نه زندگی